What

BenW

Trustworthy Member
Cách đăng video để phê duyệt
When you are on the Rumble web page there is next to your name at the top right corner a green upload button.
Khi bạn đang ở trang web Rumble, bên cạnh tên của bạn ở góc trên bên phải, nút tải lên màu xanh lá cây.
 
Top