problem

datt21148

New member
Xin chào tất cả mọi người, tôi có một vấn đề thực sự tôi chỉ biết một chút tiếng anh và cần phải sử dụng google dịch Tôi tự hỏi nếu nó có thể cho phép bạn hiểu hay không?
 

sloggervlogger

Well-known member
Xin chào tất cả mọi người, tôi có một vấn đề thực sự tôi chỉ biết một chút tiếng anh và cần phải sử dụng google dịch Tôi tự hỏi nếu nó có thể cho phép bạn hiểu hay không?
Yes google translate seems to translate it pretty well.
 

BenW

Trustworthy Member
Xin chào tất cả mọi người, tôi có một vấn đề thực sự tôi chỉ biết một chút tiếng anh và cần phải sử dụng google dịch Tôi tự hỏi nếu nó có thể cho phép bạn hiểu hay không?
Có, Google dịch hoạt động tốt, vì vậy bạn có thể sử dụng nó.
 
Top