Pending video

Nada1988

New member
How much time the video needed to be approved by the rumble team can any one here help plz I am a new member here.
 

Vnhan5171

New member
Bao nhiêu thời gian video cần được phê duyệt bởi nhóm rumble có thể giúp bất cứ ai ở đây giúp tôi vì tôi là thành viên mới ở đây
 
Top