My NEW Videos (For Your Consideration)

phamvanphong

New member
# 1
Xin chào ... Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các video mới nhất của tôi từ các kênh của tôi, thưởng thức chúng, chia sẻ chúng, yêu thích chúng ... Chúng sẽ trả ơn! Tôi phụ lại tất cả những người phụ tôi!

Mục tiêu là để lộ bạn TẤT CẢ với nội dung mới và phát triển hơn nữa của nhiều thương hiệu mà tôi đang phát triển cho bản thân và khách hàng ... tận hưởng!

XIN đăng các liên kết kênh của bạn, liên kết video, v.v. để tất cả chúng ta cũng có thể kiểm tra chúng ...

Kênh:
Kỹ năng Barista (Tìm hiểu cách pha cà phê cappuccino mà không cần sử dụng máy pha cà phê): https://rumble.com/embed/uctov.v2d8dp/
Một cô gái cố gắng vẽ trái đất; https://rumble.com/embed/uctov.v2d4ij/
trái đất tuyệt vời : https://rumble.com/embed/uctov.v2d4d9/
Chó Kung Fu : https://rumble.com/embed/uctov.v2cnyp/
Khủng khiếp và kỳ lạ : https://rumble.com/embed/uctov.v2bxel/
Khói thuốc lá từ người nước ngoài tại Việt Nam : https://rumble.com/embed/uctov.v2anxx/
Hợp tác với Tam Đảo, Việt Nam : https://rumble.com/embed/uctov.v2acbb/
 
Top