How to gain "Subscribers" on Rumble

tranvanduc

New member
[QUOTE = "Yates13, bài: 110, thành viên: 122"]
Việc bổ sung "Cộng đồng" Rumble được đánh giá rất cao, nhưng trong khi chờ đợi những cải tiến và cải tiến hơn để hiển thị ... làm thế nào để chúng ta dễ dàng kết nối với các thành viên khác và "Đăng ký" với nhau?

Tôi không biết một cách dễ dàng để tìm các thành viên khác và tìm thấy LIÊN KẾT với Kênh Rumble của họ. Vì vậy, ở đây đi ...

Nếu BẠN Đăng ký với TÔI, tôi sẽ Đăng ký với BẠN. Đây là một liên kết đến Kênh MY ... https://rumble.com/c-1155

Để lại một liên kết đến Kênh CỦA BẠN trong một bình luận và tôi sẽ Đăng ký.

BTW: Hiện tại KHÔNG có cách nào để chúng tôi biết WHO "Đăng ký" kênh của chúng tôi, nhưng tôi tin tưởng BẠN!
[/TRÍCH DẪN]
[QUOTE = "Yates13, bài: 110, thành viên: 122"]
Việc bổ sung "Cộng đồng" Rumble được đánh giá rất cao, nhưng trong khi chờ đợi những cải tiến và cải tiến hơn để hiển thị ... làm thế nào để chúng ta dễ dàng kết nối với các thành viên khác và "Đăng ký" với nhau?

Tôi không biết một cách dễ dàng để tìm các thành viên khác và tìm thấy LIÊN KẾT với Kênh Rumble của họ. Vì vậy, ở đây đi ...

Nếu BẠN Đăng ký với TÔI, tôi sẽ Đăng ký với BẠN. Đây là một liên kết đến Kênh MY ... https://rumble.com/c-1155

Để lại một liên kết đến Kênh CỦA BẠN trong một bình luận và tôi sẽ Đăng ký.

BTW: Hiện tại KHÔNG có cách nào để chúng tôi biết WHO "Đăng ký" kênh của chúng tôi, nhưng tôi tin tưởng BẠN!
[/TRÍCH DẪN]
 

Yura

New member
Всем привет!
я получаю лицензию и монетизировать видео! Если кто знает что нужно сделать подскажите?
Создан КАНАЛ: https://rumble.com/c/c-186573 и загружено видео.
Подпишитесь и поставьте гул!
Спасибо!
С уважением Юра.
 
Top