help me

thanhtam

New member
video tôi tạo không sao chép hoặc lấy bất kỳ ai khác. Tôi đã gửi mail nhưng không trả lời tôi tại sao có ai giúp tôi. không may, video của bạn " đã bị từ chối vì "Chúng tôi tin rằng video này có chứa video có bản quyền". Xin lưu ý, để Rumble trả mức giá cao cho nội dung video của bạn là vì chúng tôi đảm bảo với các nhà quảng cáo rằng nội dung của chúng tôi an toàn cho thương hiệu của họ và không có vấn đề về bản quyền.

Bạn có thể tham gia trò chơi Rumble, vui vẻ Vi hạ các phần của chúng và hoàn toàn khác nhau. https://rumble.com/v9phpz-funny-baby-in-love.html
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác
 
Top