Search results

 1. thanhtien

  pending videos

  Tôi đã bị từ chối 6 video sau gần 1 tuần chờ xử lý,và tôi đã rất đau lòng khi bị từ chối tất cả,rất nản lòng và tôi đã xóa cả 6 video.Ai đó có giống như tôi?
 2. thanhtien

  Open for Subscriptions...and Subscribing

  Vui lòng với chúng tôi và của chúng tôi. Thank you! https://rumble.com/c/c-185921
 3. thanhtien

  pending videos

  Xin hãy giúp tôi, làm cách nào để phân phối video ở cấp cao? Video của tôi bị hạn chế. Làm ơn cho tôi biết. Cảm ơn!
 4. thanhtien

  Understanding how the new Rumble works.

  Xin hãy giúp tôi, tôi đã đăng tải 6 video clip Tôi bắn bản thân mình và không sử dụng video bất hợp pháp của người khác, nhưng tất cả đều bị "từ chối" ngay cả khi video đã được đăng tải khoảng 30 phút. Xin hỏi nếu đây là một sai lầm. và động cơ Rumble? Tôi rất vui, mong cộng đồng giúp tôi trả...
Top